Artykuł napisany przez 4:17 am Depresja, Zdrowie psychiczne

Skorzystaj z tych 3 zasad pisania, aby zwiększyć pewność siebie

Jak często próbujesz przekonywać innych i przekazywać im swoje pomysły?

Dla studentów pracujących nad esejami lub profesjonalistów biorących udział w debacie, jest to regularne działanie. Znają oni zasady pisania argumentów od podszewki i korzystają z nich.

Dla innych zasady te mogą stać się skuteczną praktyką zwiększającą pewność siebie. Nawet prowadząc dziennik, pisząc pamiętnik lub ćwicząc eseje refleksyjne, możesz wdrożyć trzy podstawowe zasady pisania argumentacyjnego, aby rozwinąć umiejętności komunikacyjne, poczucie własnej wartości i stosunek do siebie.

Jakie są te zasady? Jak można je wdrożyć w praktykach pisania mających na celu autorefleksję? Czy pisemna perswazja jest pomocna?

Wyjaśnijmy to sobie.

Zasada 1: Zrozumienie tematu

Aby skonstruować przekonujący argument, pisarze powinni zrozumieć temat, który opisują. Nie siedzą po prostu i nie przelewają słów na papier, ale prowadzą badania i zbierają odpowiednie informacje z wiarygodnych źródeł.

Co to ma wspólnego z pewnością siebie?

Wyrób sobie nawyk korzystania z powyższej zasady pisania argumentacyjnego, gdy musisz coś omówić i przekonać rozmówcę. Nie rozpoczynaj dyskusji bez mocnych dowodów.

Kiedy piszesz lub mówisz o czymś, co zostało wcześniej zbadane, poczujesz się pewniej w tym, co mówisz.

Jak korzystać z tej zasady pisania argumentów?

Zacznij od zagłębienia się w temat i odkrycia różnych punktów widzenia. Poszukaj renomowanych źródeł, takich jak artykuły naukowe, książki i wiarygodne strony internetowe, aby poprzeć swoje twierdzenia. Zbierz dowody i przykłady, które wzmocnią Twoją pozycję.

Oczywiście:

Zrobisz to tylko czasami przed spotkaniem z przyjacielem. W końcu to twój czas wolny.

Zasada ta jest jednak warta rozważenia podczas pisania bloga lub postu w mediach społecznościowych, aby wyrazić swoje stanowisko w konkretnej sprawie.

Może się również przydać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Lub gdy nawiązujesz kontakty z ekspertami w swojej niszy i chcesz wyglądać profesjonalnie i pewnie w swoim przekazie.

Zanurz się głębiej w temat, identyfikując kluczowe terminy i pojęcia. Przeanalizuj podstawowe kwestie i zawiłości, co pozwoli ci przedstawić bardziej zniuansowaną argumentację. Takie kompleksowe zrozumienie pozwoli ci z pewnością siebie wypowiadać się na dany temat.

Zasada 2: Struktura argumentu

Struktura argumentacji ma znaczenie:

Logicznie organizując swoje myśli i pomysły, tworzysz mapę drogową, która prowadzi odbiorców przez nią.

Pomyśl o swoim argumencie jak o dobrze skonstruowanym eseju:

  1. Zacznij od atrakcyjnego haczyka, który przyciągnie uwagę odbiorców. (Może to być intrygujący fakt lub prowokujące do myślenia pytanie na dany temat).
  2. Zapewnij kontekst dla odbiorców, aby zrozumieć swój punkt widzenia i przedstawić swoją tezę (główny argument, dlaczego – lub dlaczego nie – popierasz daną kwestię).
  3. Użyj logicznego rozumowania i krytycznego myślenia, aby wzmocnić swoje twierdzenia. Przedstaw dowody potwierdzające, aby być bardziej pewnym tego, co mówisz. Dodatkowo możesz odnieść się do kontrargumentów, aby pokazać swoją zdolność do oceny przeciwnych punktów widzenia i skutecznego ich obalenia.
  4. Podsumuj wszystko i ponownie podkreśl znaczenie swoich argumentów. Możesz jeszcze raz powtórzyć swoją tezę. Pomyśl także o czymś do przemyślenia dla odbiorców: Zachęć do dalszej refleksji.

Zasada 3: Perswazjaywny język i retoryka

Język i retoryka, których używasz, mają ogromny wpływ na to, jak przekonujący jest twój argument. Stosując perswazyjne techniki i środki retoryczne, możesz zwiększyć ogólną skuteczność swojego tekstu lub przemówienia.

Upewnij się, że wybierasz właściwe słowa, aby precyzyjnie i skutecznie przekazać swoje pomysły. Używaj silnego i precyzyjnego słownictwa, aby przekonująco wyrazić swoje punkty. Unikaj niejasnego lub dwuznacznego języka, który może osłabić twoje argumenty lub pozostawić miejsce na błędną interpretację.

Środki retoryczne pomagają odwoływać się do czytelników na różnych poziomach i nawiązywać z nimi więź. Wykorzystaj patos, aby wywołać emocje, takie jak empatia lub współczucie, i zaangażuj uczucia czytelnika.

Włącz logiczne rozumowanie poprzez logos, aby przedstawić fakty, statystyki i logiczne dedukcje. Dodatkowo, należy ustanowić wiarygodność poprzez etos, prezentując swoją wiedzę specjalistyczną lub cytując renomowane źródła.

Czym są logos, etos i patos? Są to techniki perswazji i tworzą trójkąt retoryczny, którego używają mówcy, pisarze i reklamodawcy do tworzenia przekonujących argumentów:

  1. Patos – odwoływanie się do emocji
  2. Logos – odwoływanie się do rozumowania i argumentów
  3. Ethos – odwoływanie się do swojego statusu i autorytetu

(Więcej szczegółów tutaj).

Co jeszcze możesz zrobić, by brzmieć pewnie?

Zwiększ perswazyjność swoich argumentów, stosując techniki perswazyjne, takie jak analogia lub anegdota. Pierwsza z nich pomaga uprościć złożone pomysły poprzez rysowanie porównań, podczas gdy druga dostarcza rzeczywistych przykładów, które rezonują z czytelnikami. Co więcej, efektywnie konstruuj zdania i akapity, aby stworzyć atrakcyjny przepływ, który utrzyma zainteresowanie czytelnika.

Więc?

Wdrażając powyższe zasady, możesz zwiększyć swoją pewność siebie jako autor argumentów i przyjemny rozmówca:

Zrozumienie tematu i opracowanie kompleksowego argumentu buduje pewność siebie w skutecznym wyrażaniu swoich pomysłów.

Dobrze skonstruowany argument zapewnia jasność i kierunek, umożliwiając pewne przekazywanie swoich myśli.

Stosowanie perswazyjnego języka i retoryki wzmacnia argumentację i zwiększa wiarę we własne umiejętności pisarskie.

Stosowanie tych zasad zwiększa również ogólne umiejętności miękkie:

  • Krytyczne myślenie: Angażowanie się w dogłębne badania i analizy poprawia zdolność do gromadzenia istotnych informacji i krytycznej oceny różnych perspektyw.
  • Samoorganizacja: Efektywne budowanie struktury argumentu rozwija umiejętności organizacyjne i tworzy logiczny przepływ, który przyciąga czytelników.
  • Umiejętności retoryczne: Przemyślany dobór słów i stosowanie środków retorycznych rozwija umiejętności językowe i zwiększa zdolność do przekonującego przekazywania swoich pomysłów.

Czy ćwiczysz pisanie argumentów podczas pisania dziennika lub publikowania w mediach społecznościowych? Spróbuj już dziś – a zobaczysz poprawę nastroju i reakcję odbiorców.

POBIERZ KSIĄŻKĘ AUTORSTWA
ERIN FALCONER!

Erin pokazuje zapracowanym, przytłoczonym kobietom, jak robić mniej, aby osiągnąć więcej. Tradycyjne książki o produktywności – pisane przez mężczyzn – ledwo dotykają plątaniny kulturowych nacisków, które kobiety odczuwają, stojąc przed listą rzeczy do zrobienia. How to Get Sh*t Done nauczy cię, jak skoncentrować się na trzech obszarach swojego życia, w których chcesz osiągnąć więcej. a następnie pokaże ci, jak odciążyć, outsourcować lub po prostu przestać przejmować się resztą.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Close