Artykuł napisany przez 4:01 pm Stres, Zdrowie psychiczne

Nie znaleziono strony – Amerykański Instytut Stresu

Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy jest uniwersalnym wyzwaniem, przed którym stają zarówno pracownicy, jak i menedżerowie. Chociaż możemy wierzyć, że rozumiemy stres, bliższe zbadanie jego źródeł i konsekwencji jest niezbędne, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Zgodnie z wytycznymi Cal/OSHA, szkodliwy stres w miejscu pracy nie ogranicza się wyłącznie do bezpośrednich czynników stresogennych, takich jak napięte terminy, przepełnione skrzynki odbiorcze lub […]

Post Jak pracownicy i menedżerowie mogą współpracować, aby zarządzać stresem w miejscu pracy pojawiła się najpierw na Amerykański Instytut Stresu.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Close