Artykuł napisany przez 3:54 pm Stres, Zdrowie psychiczne

Badanie: Przewlekły stres może zwiększać ryzyko demencji

Przewlekły stres stanowi poważne zagrożenie dla wielu chorób psychicznych, w tym depresji, ale może również zwiększać ryzyko demencji, wynika z badania opublikowanego w Current Opinion in Psychiatry.

Według badania Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego Stress in America z 2014 roku, przeciętny Amerykanin ocenia swój poziom stresu na 4,9 w 10-punktowej skali. Trzydzieści dwa procent respondentów twierdzi, że jest smutnych, przygnębionych lub przytłoczonych. Pieniądze były najczęstszym źródłem stresu, a 64% respondentów uznało tę kwestię za „bardzo” lub „nieco” ważną. Siedemdziesiąt dwa procent respondentów zgłosiło co najmniej pewien stres związany z pieniędzmi, a 22% zgłosiło skrajny stres finansowy. Inne powszechne źródła stresu obejmowały pracę, gospodarkę, obowiązki rodzinne i zdrowie.

WPŁYW STRESU NA ZDROWIE PSYCHICZNE

Aby zbadać wpływ stresu na strukturę i funkcjonowanie mózgu, naukowcy przeanalizowali szereg ostatnich badań dotyczących strachu, lęku i stresu u zwierząt. Przegląd obejmował również badania obejmujące skany mózgu badające wpływ stresu na ludzi.

Zespół odkrył, że długotrwały, przewlekły stres wpływa na hipokamp, korę przedczołową i ciało migdałowate. U przewlekle zestresowanych ludzi i zwierząt ciało migdałowate – które jest zaangażowane w regulację emocjonalną – stawało się nadaktywne, podczas gdy kora przedczołowa – która odgrywa kluczową rolę w poznaniu i regulacji emocjonalnej – stawała się mniej aktywna.

Uszkodzenie tych obszarów mózgu może prowadzić do wielu zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym depresji i demencji. Naukowcy zauważają, że problemy te pojawiały się tylko w przypadku przewlekłego stresu, a nie codziennego stresu związanego z nauką do testu lub długim dniem pracy.

CZY MOŻLIWE JEST ODWRÓCENIE USZKODZEŃ MÓZGU ZWIĄZANYCH ZE STRESEM?

Autorzy badania sugerują, że potrzebne są dalsze badania, aby ocenić, czy interwencje takie jak terapia, redukcja stresu lub leki przeciwdepresyjne mogą odwrócić uszkodzenia mózgu związane z przewlekłym stresem. Niektóre badania pokazują, że leki przeciwdepresyjne i fizykoterapia mogą częściowo zmniejszyć uszkodzenia mózgu związane ze stresem, a niektóre dowody sugerują, że terapia może również pomóc. W 2015 roku inne badanie powiązało psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu ze zmianami w mózgu u osób z osobowością borderline.

Przyczynił się Zawn Villines, korespondent GoodTherapy.org

Referencje:

  1. Mah, L., Szabuniewicz, C., & Fiocco, A. J. (2016). Czy lęk może uszkodzić mózg? Current Opinion in Psychiatry, 29(1), 56-63. doi:10.1097/yco.00000000000223
  2. Stres w Ameryce: Płacimy naszym zdrowiem. (2015, 4 lutego). Retrieved from http://www.apa.org/news/press/releases/stress/2014/stress-report.pdf
(Visited 14 times, 1 visits today)
Close